18 Iulie, 2019

Registrul agricol: obligaţii de declarare şi termene

Document oficial de evidenţă primară unitară, registrul agricol conţine date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale ...

continuare →

Noi reglementări privind calcularea impozitului la transferul dreptului de proprietate

Având în vedere faptul că, printre modificările operate în Codul fiscal de la data de 1 iunie 2015, regăsim și pe cele referitoare la calcularea şi încasarea impozitului in cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, ne-am propus să prezentăm câteva aspecte ce prezintă interes referitor la impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ...

continuare →

Cartea funciară la condominiu

Am prezentat, zilele trecute, câteva dispoziţii legale privind cartea funciară, astfel cum prevăd reglementările aprobate prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 83/07.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare.În cele ce urmează, găsiţi unele precizări legate de cartea funciară în cazul locuinţelor de tip condominiu.Mai întâi, câteva precizări din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul oficial nr. 490/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul legii, o clădire-bloc de locuinţe-condominiu este  proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite ca apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit drept condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. Sursa foto: Lege5.roCu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în lege sau ...

continuare →