21 Ianuarie, 2020

Registrul agricol: obligaţii de declarare şi termene

Document oficial de evidenţă primară unitară, registrul agricol conţine date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale ...

continuare →