22 Octombrie, 2019

Registrul agricol: obligaţii de declarare şi termene

Document oficial de evidenţă primară unitară, registrul agricol conţine date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale ...

continuare →

Noi reglementări privind calcularea impozitului la transferul dreptului de proprietate

Având în vedere faptul că, printre modificările operate în Codul fiscal de la data de 1 iunie 2015, regăsim și pe cele referitoare la calcularea şi încasarea impozitului in cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, ne-am propus să prezentăm câteva aspecte ce prezintă interes referitor la impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ...

continuare →