26 Aprilie, 2019

Impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Noutăţi în Normele Codului fiscal

În urma modificărilor la Codul fiscal prin OUG nr. 18/2018, au fost modificate şi precizările din Normele metodologice, prin HG nr. 354/2018, în vigoare din 25 mai – data publicării în Monitorul oficial nr. 442/2018... ...

continuare →

Veniturile din activităţi independente

Reglementările din Codul fiscal în vigoare prevăd că veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente ...

continuare →

Ce noutăți aduce noul Cod Fiscal referitor la veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală?

Așa după cum deja cunoaștem, noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015), ce va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016, a fost publicat de dată recentă în Monitorul Oficial al României nr. 688/2015. Printre numeroasele modificări pe care le aduce noul Cod Fiscal regăsim modificări și în privința reglementărilor referitoare la veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală ...

continuare →

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

Pentru aceste categorii de persoane, obligaţiile contributive obligatorii sunt prevăzute în Art. 29621  şi următoarele din Codul civil. Dispoziţiile aplicabile au suferit modificări prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august 2012. Actul normativ este în vigoare de la 1 septembrie, dată de la care se aplică şi modificările pe care le semnalăm în cele ce urmează. Contribuabili Ca regulă generală, au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, următoarele persoane: - întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; - membrii întreprinderii familiale; - persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; - persoanele care realizează venituri din profesii libere; - persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă; - persoanele care realizează venituri, în regim ...

continuare →

Noul Cod al studentului: Tinerii vor beneficia de dreptul de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute în facultate

Studenţilor li se va recunoaşte dreptul de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, potrivit noului Cod al drepturilor şi obligaţiilor studentului, arată CampusNews. Ordinul ministrului Educaţiei privind aprobarea acestui Cod a fost publicat miercuri, 4 aprilie, în Monitorul Oficial. Potrivit documentului semnat de Ministrul Educaţiei, Cătălin Baba, şi de organizaţiile studenţeşti, absolvenţii de liceu din mediul rural sau din oraşe mici pot beneficia de locuri bugetate garantate în universităţi. Prevederi ale noului Cod Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor prevede că organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite. O altă prevedere face referire la contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program de studii universitare, care nu se poate ...

continuare →

A.N.A.F. recuperează TVA neplătită la termen şi nu TVA retroactivă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a ţinut să facă unele precizări referitor la acţiunile, pe care le întreprinde în prezent, pentru verificarea persoanelor fizice care au declarat realizarea unor venituri care depăşesc plafonul de 119.000 RON. În comunicatul postat pe site-ul Agenţiei se precizează că prevederile legale sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. In consecinţă, aprecierile conform cărora “A.N.A.F. recuperează retroactiv TVA” nu au acoperire din perspectiva actelor normative în vigoare şi a obligaţiei persoanelor fizice în cauză de a se conforma acestor prevederi legale – se arată în documentul citat. Din analiza bazelor de date s-a constatat că există cazuri în care contribuabili persoane fizice deşi au realizat venituri care depăşesc plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu au depus cerere pentru luarea în evidenţă ca plătitor de TVA, motiv pentru ...

continuare →