16 Decembrie, 2019

Cine va fi amendat pentru lipsa rovinietei: noul sau fostul proprietar?

Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 05.03.2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat mai multe decizii privind recursuri în interesul legii în materie civilă, dar, în prezentul material, ne vom opri atenția doar asupra uneia din deciziile pronunțate la data respectivă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. Astfel, prin Decizia nr. 4/05.03.2018 în dosarul nr. 2876/1/2017– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale ...

continuare →

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Potrivit art. 83 din Codul fiscal 2015, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din: cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar.... ...

continuare →