9 Decembrie, 2019

Ministerul Muncii a publicat proiectul pentru creșterea salariului minim

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a afișat, pe pagina de internet, proiectul de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Proiectul prevede ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.230 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2020, față de 2.080 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 7,2 % față de luna decembrie 2019. ...

continuare →

ASF schimbă norma pentru distribuitorii de asigurări. Diploma de BAC nu va mai fi necesară

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a publicat în dezbatere un proiect de modificare a Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, care prevede ca diploma de bacalaureat să nu mai fie necesară pentru desfășurarea de activități de sitribuție, fiind înlocuită cu diploma de absolvire a studiilor liceale.ASF argumentează că activitatea de distribuție trebuie să fie analizată pentru fiecare situație în parte, lăsându-le însă libertatea de a presta servicii și celor care “au părăsit sistemul de educaţie iniţială fără şcolarizarea de bază sau alte calificări şi care doresc să obţină aceste competențe într-o etapă ulterioară a vieţii”. Practic, cu diploma de absolvire, persoanele care doresc să devină distribuitori de asigurări se pot înscrie, ulterior, și la o școală postliceală, și la examenul de bacalaureat, daca au nevoie.Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Art. I.–Norma Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1089 și 1089 bis din ...

continuare →

PROIECT: Pensia suplimentară – noi reguli europene aplicabile cetățenilor români

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect care modifică legile actuale conform noilor directive europene privind dreptul la pensie suplimentară. Directiva 2014/50/UE se aplică numai în cazul regimurilor de pensie suplimentară, ocupațională, în cadrul cărora dreptul la pensie există în virtutea unui raport de muncă și este legat de atingerea vârstei de pensionare sau de îndeplinirea altor cerințe, în conformitate cu prevederile regimului respectiv sau ale legislației naționale. Astfel, se arată în nota de fundamentare a proiectului, se stabilesc noile cerințe minime privind condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară și informarea participanților.“Art. 9 – (1) Salariații care își încetează activitatea în înțelesul prezentei legi, pot opta pentru păstrarea drepturilor la pensie dobândite în cadrul schemei de pensii suplimentare iar schema de pensie suplimentară este obligată să le mențină. (2) Valoarea drepturilor la pensie dobândită este calculată la momentul ...

continuare →

Care sunt cele mai importante proiecte de lege pe agenda parlamentarilor, în a doua sesiune din 2018?

Cele mai importante proiecte rămase în dezbatere în Parlament țin de domeniul social – noua lege a pensiilor, compensații de chirie pentru polițiști și militari, scutirea copiilor sub 7 ani de la întreținere, legea vaccinării obligatorii sau imposibilitatea organelor fiscal de a mai executa silit persoanele, fără o decizie judecătorească în acest sens. Noua sesiune parlamentară începe luni, 3 septembrie 2018.1. Noua lege a pensiilorUna dintre legile care a suscitat interesul publicului încă dinainte de a fi prezentată în dezbatere publică, pe pagina ministerului Muncii, este noua lege a pensiilor.Noua formula de calcul a pensiilor nu scade nicio pensie aflată în plată și prevede ca din 2021 pensiile femeilor şi ale bărbaţilor cu acelaşi stagiu realizat şi care provin din aceleaşi categorii de muncă să fie egalizate. Potrivit noii formule de calcul, punctul de pensie din 2021, care va fi de 1.875, se împarte la 25, rezultă un VPR (Valoarea ...

continuare →