19 Noiembrie, 2019

Cum vor arăta şi ce informaţii vor conţine noile cărţi de identitate care vor fi puse în circulaţie din aprilie 2014?

Emiterea şi punerea în circulaţie a noilor cărţi de identitate şi a cărţilor electronice de identitate se va face începând cu data de 1 aprilie 2014. Recent, MAI-ul a propus ...

continuare →

MAI propune schimbări la Legea circulaţiei rutiere

Şoferii amatori ar putea începe şcoala cu cel mult trei luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Această prevedere face parte din proiectul care vizează modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006). Alte modificări din proiect: - Elevii şcolilor cu profil tehnic auto care vor să obţină permise din categoriile B, BE, C şi CE vor putea urma cursurile şcolii de şoferi începând cu vârsta de 17 ani; - Conducătorilor de biciclete le este interzis să înveţe să le conducă pe drumurile intens circulate şi sunt obligaţi să aibă la ei actul de identitate atunci când circulă pe drumurile publice; - Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, benzile sau pistele corespunzătoare categoriei din care fac parte. În lipsa benzilor sau pistelor pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi ...

continuare →

Proiect de lege: 14 mai, Ziua dreptului internaţional umanitar

Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat în dezbatere publică, vineri, 14 septembrie, un proiect de lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar. Potrivit proiectului de act normativ, ziua de 14 mai va fi declarată Ziua dreptului internaţional umanitar. Cu ocazia acestei zile, se vor organiza la nivel naţional sau local, o serie de manifestări cultural-educative şi ştiinţifice consacrate cunoaşterii şi promovării dreptului internaţional umanitar. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor trebui să sprijine organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor precizate mai sus. De asemenea, conform proiectului de lege, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor trebui să realizeze şi să includă în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. Citeşte textul integral al proiectului MAI! Click aici! ...

continuare →

Proiect MAI: Aprobarea Regulamentului privind organizarea concursurilor profesionale ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă

Ministerul Administraţiei şi Internelor a publicat în data de 23 august, pe site-ul propriu, un proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Potrivit proiectului de act normativ, concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din România se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Concursurile profesionale ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă au ca obiective dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. „Concursurile profesionale se desfăşoară pe stadioane sau ...

continuare →

Proiect MAI: Modificarea Hotărârii Guvernului privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

Ministerul Administraţiei şi Internelor a publicat pe site-ul propriu, în data de 31.07. 2012, un proiect de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări. Potrivit iniţiativei legislative, titlul Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări va avea următorul cuprins: „Hotărâre privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări.” Inspectoratul General pentru Imigrări va fi „organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii”, se arată în proiectul de Hotărâre. În proiect se precizează, de asemenea, că Inspectoratul General va fi condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, ajutat de doi inspectori ...

continuare →