23 Octombrie, 2019

Schimbări preconizate la Norme generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

Un recent proiect de hotărâre de Guvern urmează să aprobe normele generale pentru exercitarea activităţii de audit public intern, prin care se actualizează cadrul metodologic de exercitare a auditului public intern reglementat prin Ordinul MFP nr. 38/2003, act normativ care a fost modificat şi completat prin Ordinul MFP nr. 423/2004. Proiectul de act normativ, iniţiat de MFP, a fost făcut public pe 7 septembrie. Legestart a prezentat deja orientările principale urmărite de proiectul actului normativ propus de MFP. În continuare, reluăm detalii din schimbările preconizate. 1. Partea I. Aplicarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern în România Capitolul I – Dispoziţii generale - completările, modificările sau actualizările vizează: ● conceptul de audit public intern, astfel cum a fost revizuit, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată; ● obiectivul general al auditului intern, introdus în norme, avându-se în vedere dispoziţiile din Legea nr. 672/2002; Capitolul II ...

continuare →

Norme de aplicare a noilor reglementări privind beneficiile sociale

Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Punerea în aplicare a prevederilor Legii asistenţei sociale privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială în raport de indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie, a necesitat modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, ...

continuare →