12 Noiembrie, 2019

Capitol nou în Codul Muncii : Telemunca. Vezi alte modificari propuse!

Revenim asupra propunerilor de modificare a Codului Muncii, iniţiate de Blocul Naţional Sindical, prin lansarea simultană a unui proiect de lege şi a unei campanii naţionale de strângere de semnături pentru înaintarea acestuia către Parlament. În cadrul unui articol anterior, am prezentat modificările referitoare la contractul individual de muncă pe perioadă determinată, perioada de probă, clauza de neconcurenţă, delegare şi detaşare. În cele ce urmează, vom aborda elementele incluse în propunerea legislativă BNS, care vizează contractul de muncă temporară, contractul de muncă individual cu timp parţial, telemunca, timpul de muncă şi de odihnă şi salarizarea. Contractul de muncă temporară Popunerea de act normativ include în capitolul VII. Munca prin agent temporar articolele 94 – 95. Conform acestora, contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, de regulă, pe perioadă nedeterminată. În perioada dintre două misiuni, ...

continuare →

Taxa auto, suspendată până la 1 ianuarie 2013

Camera Deputaţilor a adoptat ieri, 9 octombrie 2012, legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 prin care s-a decis amânarea aplicării taxei pentru maşinile înmatriculate în România înainte de 2007, timp de un an, până la 1 ianuarie 2013. În cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor susţinute marţi, proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pentru, 1 contra şi 15 abţineri, conform documentaţiei publicate pe site-ul instituţiei. Actul normativ prevede suspendarea plăţii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule până la data de 1 ianuarie 2013. Mai mult, contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei legi şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot solicita restituirea acesteia. ...

continuare →

Indemnizaţia de creştere a copilului s-a majorat! Află cu cât!

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net a fost adoptat astăzi de Camera Deputaţilor. Astfel, „pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni”, se arată în proiectul de act normativ. Totodată, potrivit prevederilor din proiectul de lege, se ...

continuare →

Proiect de lege: 14 mai, Ziua dreptului internaţional umanitar

Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat în dezbatere publică, vineri, 14 septembrie, un proiect de lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar. Potrivit proiectului de act normativ, ziua de 14 mai va fi declarată Ziua dreptului internaţional umanitar. Cu ocazia acestei zile, se vor organiza la nivel naţional sau local, o serie de manifestări cultural-educative şi ştiinţifice consacrate cunoaşterii şi promovării dreptului internaţional umanitar. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor trebui să sprijine organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor precizate mai sus. De asemenea, conform proiectului de lege, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor trebui să realizeze şi să includă în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. Citeşte textul integral al proiectului MAI! Click aici! ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea OUG privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. Potrivit notei de fundamentare, proiectul de lege a fost realizat pentru a asigura salaraţilor care urmează să fie concediaţi un climat de protecţie socială, precum şi pentru „ a preîntâmpina iminenţa unor tensiuni sociale”. Ce cuprinde proiectul de lege? Printre prevederile proiectului de act normativ se numără acordarea unei derogări de la dispoziţiile art. 39 alin. 1, respectiv ale art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, iniţiatorul proiectului de act normativ propune ca indemnizaţia de şomaj să fie prelungită cu 4 luni, pentru persoanele ale căror raporturi de muncă încetează până la data de 30 iunie 2015. De asemenea, acelaşi iniţiator ...

continuare →

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind suplimentele alimentare

În şedinţa de Guvern care a avut loc sâmbătă, 1 septembrie, Executivul a aprobat proiectul de Lege privind suplimentele alimentare. Prin acest proiect de Lege s-a dorit crearea unui cadru de reglementare unitar, a cadrului juridic instituțional și procedural necesar, inclusiv recunoașterea mutuală a notificărilor emise în spațiul UE. De asemenea, prevederile proiectului de act normativ se referă la protejarea sănătăţii consumatorilor şi asigură condiţiile pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi pentru prevenirea  practicilor comerciale incorecte. În acelaşi timp, proiectul de lege prevede crearea unei baze de date care să conțină toate tipurile de suplimente alimentare certificate, în concordanță cu cerințele Uniunii Europene. Totodată, este reglementată comercializarea suplimentelor alimentare destinate și sportivilor, ținând cont de substanțele din Lista interzisă, prevăzută în Legea 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Nu în ultimul rând, în cuprinsul proiectului sunt stabilite sancţiunile pentru ...

continuare →

Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate. Modificare legislativă

Activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi este prevăzută prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08/01/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Pe site-ul Camerei Deputaţilor, a fost publicat un proiect de act normativ care aduce modificări O.G. nr. 65/1994, pe care îl identificăm prin PL-x nr. 100/2011 – “Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale”. Acest proiect a fost aprobat de către Senatul României. În acest moment, proiectul precizat mai sus este trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. În acest context, în ceea ce priveşte O.G. nr. 65/1994, prezentăm punctual propunerea sortită modificării: O.G. nr. 65/1994 text în vigoare O.G. nr. 65/1994  text aflat în Parlament (propunere de modificare) Art. 43- (1) Exercitarea ...

continuare →