18 Noiembrie, 2019

UPDATE: Deputaţii au adoptat astăzi modificările la Legea audiovizualului! De ce sunt necesare noile reglementări?

Pe ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor de astăzi, 23 aprilie 2013, s-a aflat şi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.Pentru ca prevederile ordonanţei de urgenţă, respectiv modificările la Legea audiovizualului să intre în vigoare, este necesară aprobarea prin lege a OUG nr. 25/2013.* Ce se întâmplă astăzi cu proiectul de lege?Conform procesului legislativ, proiectul urma să primească în cursul acestei zile avizul de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.De asemenea, se aşteapta raportul de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.UPDATE (16:14)Conform înregistrărilor votului electronic din cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 221 voturi „pentru”, 61 „împotrivă” şi 8 abţineri. Din acest punct, proiectul va fi înaintat către Senat.De asemenea, a fost ...

continuare →

Reprezentanţii CEDO au convenit asupra proiectului privind Legea retrocedărilor. Consultă textul propunerii

În urma discuţiilor susţinute la Strasbourg cu reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a fost convenit textul proiectului de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.Potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), în cadrul discuţiilor, reprezentanţii CEDO au făcut mai multe propuneri în legătură cu proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, care, odată implementate, vor face legea eficientă şi uşor aplicabilă.Astfel, proiectul va fi prezentat Guvernului spre adoptare, după integrarea propunerilor din partea CEDO.* Cum arată proiectul până la ora actuală?Proiectul de act normativ, publicat pe pagina web a ANRP, prevede restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. În cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, se dispune aplicarea unei măsuri reparatorii de compensare prin puncte.Aceste dispoziţii se vor aplica ...

continuare →

Ce acte normative a aprobat Senatul în şedinţa de astăzi, 12 martie?

Şedinţa plenului Senatului de marţi, 12 martie 2013, s-a deschis cu programul săptămânal de declaraţii politice, în partea a doua a lucrărilor în plen, dezbaterea şi adoptarea iniţiativelor legislative fiind precedată de aprobarea ordinii de zi, cu o modificare, şi a programului de lucru al Senatului în perioada 18 -23 martie 2013. În calitate de Cameră decizională, Senatul a adoptat în şedinţa de plen următoarele iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice; - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011; - Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi ...

continuare →

Ministerul Muncii deblochează posturile pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

Ministerul Muncii propune o hotărâre pentru ocuparea posturilor vacantate după 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială. Ocuparea posturilor se va face prin concurs sau examen. Conform actului normativ, prevederile acestea se aplică autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi serviciilor sociale administrate şi acordate de acestea, după cum urmează: - posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, respectiv instituţii şi unităţi de asistenţă socială; - posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/consiliilor locale/consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art.113 alin (2) – (4) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011. Citeşte AICI proiectul de hotărâre. Sursa: Ministerul Muncii ...

continuare →

Ai o maşină? Acum ai dreptul să asişti vizual la intervenţia din service sau să o urmăreşti video

În cadrul şedinţei susţinute de Camera Deputaţilor astăzi, 19 februarie 2013, a fost adoptat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. În cadrul documentului legislativ se reglementează aspectul potrivit căruia proprietarii de autovehicule au dreptul să asiste vizual, dintr-un spaţiu amenajat, direct sau prin intermediul unei camere de luat vederi, intervenţia din service, dar şi să o conteste, dacă apreciază că aceasta nu este conformă.   Potrivit datelor furnizate pe site-ul instituţiei, proiectul de lege a fost adoptat  cu 324 de voturi „pentru”, un vot „împotriva” şi 2 abţineri, Camera Deputaţilor fiind for decizional. Iniţial, proiectul de lege a fost depus în anul 2010, fiind adoptat de Senat, dar respins de Camera Deputaţilor, forul decizional. Proiectul a fost depus ...

continuare →

O nouă Lege a Malpraxisului ar putea fi reglementată până la sfârşitul anului!

Ministerul Sănătăţii intenţionează să pună în dezbatere publică, până la jumătatea acestui an, un nou proiect de Lege a Malpraxisului, conform unui comunicat de presă publicat pe pagina de internet a instituţiei. Astfel, Ministerul Sănătăţii consideră că legislaţia privind rezolvarea cazurilor de culpă medicală trebuie revizuită de urgenţă, în decursul anului 2013, având în vedere situaţiile tot mai dese in care medici români sunt sunt suspicionaţi sau acuzaţi de malpraxis. Noile prevederi trebuie să introducă noţiuni şi criterii clare pentru o mai bună gestionare a situaţiilor de culpă medicală sau a suspiciunilor de culpă medicală, inclusiv a modului de stabilire şi aplicare a sancţiunilor. Ministerul Sănătăţii intenţionează organizarea unor ample dezbateri pe marginea proiectului de act normativ cu profesioniştii din sistemul sanitar, cu societatea civilă, asociaţii ale pacienţilor, Colegiul Medicilor, companiile de asigurari şi reprezentanţi ai Baroului Naţional astfel încât, până la jumătatea acestui an Ministerul Sănătăţii să finalizeze un ...

continuare →

Absolvenţii de învăţământ superior ar putea fi obligaţi să efectueze stagii de adaptare profesională

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ prevede ca, pentru asigurarea unei tranziţii eficiente între ciclul educaţional şi activitatea pe piaţa muncii, absolvenţii de învăţământ superior să efectueze stagii de adaptare profesională, în baza unui contract, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, la finalul căreia sunt supuşi unei evaluări. Perioada de stagiu se poate organiza la debutul în profesie, o singură dată după fiecare formă de învăţământ de nivel superior absolvită în condiţiile legii şi se desfăşoară pe baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Perioada de stagiu, a cărei durată este cuprinsă între 6 şi 12 luni, poate fi întreruptă în situaţia suspendării contractului de adaptare profesională ...

continuare →