24 Ianuarie, 2020

De la 1 iulie s-a sistat transmiterea de cereri de rambursare către CE pentru 4 programe operaţionale

România nu mai transmite către Comisia Europeană cereri de rambursare pentru 4 programe operaţionale, a anunţat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, la sfârşitul şedinţei de Guvern din 3 iulie 2012. Sunt afectate programele POS Mediu, POS Transport, POR şi POSCCE pentru care, în perioada 5-17 iulie urmează să aibă loc misiuni de audit. În luna decembrie 2011, plăţile pe aceste programe au fost reluate în anumite condiţii referitoare la îndeplinirea de către România, până la sfârşitul lunii iunie, a unor obiective şi realizarea unor măsuri ce ţin atât de organizarea internă a structurilor diferitelor autorităţi de management, cât şi elemente ce ţin de domeniul achiziţiilor publice. În momentul de faţă, se face evaluarea măsurilor luate şi modul în care partea română şi-a îndeplinit aceste angajamente. Vor avea discuţii extinse cu Comisia Europeană şi, după misiunile de audit din 5-17 iulie se va lua o decizie la nivelul Comisiei Europene, ce ...

continuare →

TVA – cheltuială eligibilă pentru toate programele operaţionale

În baza dispoziţiilor H.G. nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, pentru proiectele depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugată nedeductibilă este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. Hotărârea de Guvern invocată a fost emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Prin această hotărâre de Guvern s-a introdus – în H.G. nr.759/2007 – prevederea potrivit căreia  cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile ...

continuare →

Declaraţia privind TVA nedeductibilă în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 33/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 33 din 16 ianuarie a.c., a fost aprobată Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”. Reglementarea se aplică numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012. Procedura se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. ■ Reglementarea-cadru este dată prin Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. Potrivit Art.111 din hotărâre, cheltuiala cu TVA nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. În vederea rambursării ...

continuare →