23 August, 2019

Legislaţie: H.G. nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013-2014

Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 29.03.2013 (M.Of. 172/2013).În vigoare de la 01.04.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -(1) Se aprobă programele naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, precum şi structura şi obiectivele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Programele naţionale de sănătate reprezintă, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică.(3) Programele naţionale de sănătate se derulează în mod distinct după cum urmează:a) de către Ministerul Sănătăţii – programele ...

continuare →