18 Februarie, 2020

Precizări noi privind includerea şomerilor în programe de sprijin

Persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pot fi cuprinse în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.Această dispoziţie, cuprinsă în art. 771 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, are noi reguli de aplicare. Pentru punerea în practică a dispoziţiei din lege, recent au fost din nou modificate şi completate Normele de aplicare a legii menţionate, aprobate prin HG nr. 174/2002.Semnalăm, mai jos principalele elemente de reţinut, introduse recent în Norme, prin Hotărârea Guvernului nr. 133/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 172/2016.În ce constă măsura de sprijin?Una din măsurile de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă.Acordarea ...

continuare →