21 Ianuarie, 2020

Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (PSP TIC)

Programul de grant pentru sprijinirea politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (PSP TIC) are ca scop stimularea inovaţiei şi competitivităţii, prin adoptarea pe scară mai largă şi o mai bună utilizare a TIC de către cetăţeni, guverne şi companii. Data-limită de depunere a proiectelor este 14 mai.Finanţat anterior prin programul eContentplus, acest program are acum ca finanţator Direcţia generală pentru cercetare (DG Research) din cadrul Comisiei europene şi se derulează sub formă de grant – finanţare nerambursabilă.În grupul ţintă se încadrează: instituţii de învăţământ şi de pregătire profesională (19); instituţii de administraţie centrală (8); instituţii locale şi judeţene de autoguvernare şi asociaţiile lor (19); asociaţii şi alte organizaţii civile (64); instituţii de sănătate (3).Programul se derulează pe 5 teme:Tema 1. Utilizarea TIC pentru oraşe “inteligente”;Tema 2. Conţinut digital - date deschise şi creativitate ( Obiectivul 2.1 – “Europeana”şi creativitatea; Obiectivul 2.2 – Date deschise şi acces deschis la conţinut; Obiectivul 2.3 – ...

continuare →

Ai treabă la Registrul Comerţului? Ai grijă la programul de lucru în perioada sărbătorilor!

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) atrage atenţia asupra programului de lucru în perioada imediat următoare, printr-un comunicat de presă publicat pe pagina web a instituţiei.Astfel, ONRC a anunţat că, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 potrivit căreia zilele de 2 și 3 mai 2013 sunt nelucrătoare, programul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, în perioada 29.04.2013 – 06.05.2013, va fi următorul:- în zilele de 29 aprilie 2013 și 30 aprilie 2013 programul de lucru cu publicul se desfășoară normal, între orele 8:00 – 16:00;- în zilele de 01 mai 2013, 02 mai 2013, 03 mai 2013 și 06 mai 2013 nu se lucrează;- începând cu data de 07 mai 2013 se reia programul normal de lucru.Sursa: ONRC ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 22.04.2013 (M.Of. 230/2013).În vigoare de la 22.04.2013Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 515/2013 privind programul de lucru al Trezoreriei Statului, pentru zilele de 2 şi 3 mai 2013

Ordinul nr. 515/2013 privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 18.04.2013 (M.Of. 224/2013).În vigoare de la 18.04.2013În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:Art. 1. -(1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu se înregistrează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului cu data de 2 mai 2013 şi, respectiv, 3 mai 2013.(2) Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, ...

continuare →

Guvernul prelungeşte finanţarea Programului pentru tineri întreprinzători până în 2020

În şedinţa de Guvern din 17 aprilie a fost adoptată o Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Prin O.U.G. nr. 6/2011, Guvernul a lansat, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. În comunicatul de presă al Guvernului se arată că, având în vedere succesul de care s-a bucurat programul de la lansare şi până în prezent, şi luând în considerare necesitatea aplicării lui şi în următorii ani, Guvernul a aprobat prin Hotărâre prelungirea aplicării acestui program pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an, prin asigurarea, din bugetul aprobat anual ...

continuare →