17 Iunie, 2019

Modificări la reglementările privind programul “Prima casă”

Ministrul finanţelor publice şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri  au emis Ordinul nr. 2.024/1.043, publicat în M.Of.nr. 370 din 26 mai a.c. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”. Din acest amplu act normativ semnalăm câteva din modificările introduse în reglementările ministeriale, menţionate în preambul, în domeniu. ● La cererea finanţatorilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită. ● Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziţionate prin programul «Prima casă», ...

continuare →