13 Noiembrie, 2019

Cardurile electronice europene

Cardul profesional european (EPC) este o procedură electronică utilizabil pentru a obţine recunoaşterea calificărilor profesionale în altă ţară din Uniunea Europeană. Pentru moment, procedura EPC poate fi folosită doar pentru... ...

continuare →

Învăţământul profesional special ar putea dura 4 ani

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat un proiect de act normativ în cadru căruia se prevede că învățământul profesional special va avea o durată de studiu de patru ani, mai mare decât cea a învățământului profesional de masă, de trei ani.Durata de patru ani este determinată de faptul că, în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, dezvoltarea de competențe generale și profesionale solicită mai mult timp pentru învățare și pentru exerciții practice.Astfel, în clasa a IX-a se asigură pregătirea profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, urmând ca în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a să se asigure pregătirea profesională specifică unei anumite calificări profesionale.Proiectul prevede că pentru clasele/grupele cu elevi cu deficiențe motorii 50% din alocările orare pentru terapii specifice se acordă kinetoterapiei și educației psihomotorii.“Elevii care nu pot desfășura orele de educație fizică pot opta pentru alte activități fizice: cultură fizică medicală, educație psihomotorie și alte ...

continuare →