21 Iulie, 2019

UPDATE: Produsele etichetate “bio” şi “eco”. Reglementări comunitare

Legestart a prezentat Hotărârea Guvernului nr. 131/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013 (şi care va intra în vigoare la 5 mai) pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor comunitare privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.Vedeţi mai jos la ce reglementări comunitare se face trimitere în hotărârea de Guvern.Hotărârea creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 834/2007, şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ...

continuare →

Societăţile comerciale vor putea oferi produse şi servicii angajaţilor MAPN

Ministerul Apărării Naţionale a iniţiat, prin ordin al ministrului Corneliu Dobriţoiu, implementarea programului “Furnizorii Militarilor Români”, care se va adresa societăţilor comerciale ce vor dori să ofere produse şi servicii angajaţilor M.Ap.N., militarilor în rezervă, cât şi familiilor acestora, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Personalul militar şi civil va beneficia de reduceri şi facilităţi la achiziţia de bunuri şi servicii oferite de furnizorii care vor intra în program. Aceştia vor primi Diploma de “Furnizor al Militarilor Români”, pe care o vor putea afişa în toate unităţile lor, vor fi introduşi în catalogul cu furnizorii agreaţi şi îşi vor putea prezenta ofertele direct către militari. Identificarea furnizorilor se va realiza de către Comisia pentru implementarea programului. Aceasta a început deja să funcţioneze, iar prima listă de furnizori urmează să fie generată până la sfârşitul anului 2012, mai arată sursa citată. Societăţile comerciale vor trebui să respecte ...

continuare →

Comerţul Internaţional al României în perioada 01.01. – 30.04.2011. Rezultate obţinute

Conform unui buletin informativ emis de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, valoarea totală a comerţului internaţional al României, în primele patru luni ale anului 2011, a fost de 31.331,8 mil. euro, în creştere cu 27,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, exportul înregistrând o creştere la 14.406,6 mil. euro (+33,4%), iar importul la 16.925,2 mil. euro (+23,2%). O analiză a exporturilor pe grupe de mărfuri relevă faptul că la nivelul principalelor categorii de produse s-au înregistrat creşteri la toate livrările pe piaţa internaţională şi, în funcţie de ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului realizat în primele trei luni ale anului 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În respectivul buletin se arată, de asemenea, care au fost primele zece ţări de destinaţie pentu exporturile româneşti : Germania (cu o pondere în totalul exportului României de 18,2%), Italia (13,3%), Franţa ...

continuare →

Eticheta ecologică

Prin hotărârea nr. 661/2011, Executivul a aprobat unele măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică. ...

continuare →

Supravegherea condiţiilor de comercializare a produselor

O recentă hotărâre de guvern stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene ce armonizează condiţiile de comercializare a acestora. H.G.nr. 306/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 376 din 30 mai a.c. Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi de supraveghere a pieţei nominalizate, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. ■ Prin activitatea de supraveghere a pieţei se controlează dacă: - produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europenecare armonizează condiţiile de comercializare a acestora, îndeplinesc cerinţele prevăzute în legislaţia U.E. sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei comunitare care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aplicabile, după caz; - operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele prevăzute în ...

continuare →