17 Noiembrie, 2019

Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac

În urma unui control efectuat la o organizaţie publică, inspectorii de muncă au încheiat proces-verbal de control şi proces-verbal de contravenţie. Organizaţia controlată a înaintat o acţiune în instanţă având ca obiect soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva celor două procese-verbale.Ulterior, în faza de recurs, a fost admisă sesizarea Curţii Constituţionale, petenta apreciind, între altele, că existenţa unor căi diferite de contestare a actelor aceleiaşi autorităţi emitente ar putea conduce la soluţii diferite din partea instanţelor judecătoreşti.Petenta a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. Procesul-verbal de control şi procesul-verbal de constatare a contravenţieiÎn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea a susţinut, în esenţă, că procesul-verbal de control întocmit de inspectorii de muncă este un act pregătitor care prin el însuşi nu produce efecte juridice, ci are doar rolul de a preceda procesul-verbal de constatare a ...

continuare →

Contravenţiile din trafic: ce trebuie să ştim despre amenzi?

În materialul de faţă vom prezenta informaţii de interes general referitoare la contravenţiile din trafic, respectiv amenzile date şoferilor în cazul nerespectării prevederilor legale, punctând aspectele privind termenul de plată a amenzilor şi procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei. * Este legală trimiterea proceselor verbale de constatare a contravenţiei prin poştă ? DA. Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea contravenientului, precum şi în lipsa acestuia, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. În aceste situaţii, procesul-verbal se comunică de către agentul constatator, prin poştă, în termen de cel mult o lună de la data încheierii. * Care este termenul de plată a amenzilor ? Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în ...

continuare →

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Bucureşti îşi schimbă sediul

Primăria sectorului 1 a anunţat printr-un comunicat de presă că, din data de 3 septembrie, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale îşi schimbă sediul, urmând să funcţioneze în Str. Piaţa Amzei nr. 13.  Primăria Sectorului 1 anunţă contribuabilii din această zonă administrativă că, începând de luni, 3 septembrie 2012, activitatea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale se va desfăşura în sediul situat în Str. Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1. În prezent, sediul DGITL Sector 1 se află în Str. Biserica Amzei nr. 21-23. Punctele de încasare situate în Str. Calea Griviţei nr. 208, Str. Pajura nr. 13 şi Şos. Bucureşti-Ploieti nr. 9-13 îşi vor desfăşura în continuare activitatea în locaţiile respective. Pentru a limita timpul pe care contribuabilii trebuie să îl piardă cu achitarea taxelor şi impozitelor locale, Primăria Sectorului 1 a pus la dispoziţia acestora o paletă largă de modalităţi de plată: plata electronică (prin internet ...

continuare →