22 Ianuarie, 2020

Reglementări de procedură fiscală privind prescripţia

Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel. Termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel. ...

continuare →

Modificare Codul de procedura fiscala

Prezenta Ordonanță a Guvernului nr. 19/2019 transpune Directiva UE nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale transfrontaliere, ce a avut termen de implementare în legislația națională până ... ...

continuare →