17 Decembrie, 2018

Soluţionarea diferendelor la serviciile de plată: ce s-a schimbat şi de ce

O recentă hotărâre de Guvern stabileşte că în scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispoziţiilor regulamentului, părţile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea Guvernului nr. 927/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012 modifică, prin textul precitat, alineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 847 din 17 decembrie 2010, cu completările ulterioare. Modificarea are o mică istorie. Mergând pe firul actelor normative invocate, observăm că potrivit textului, în forma anterioară, a art. 7 (1) din H.G. ...

continuare →

Procedura medierii a fost acceptată şi pentru soluţionarea diferendelor privind serviciile de plată

O recentă ordonanţă de urgenţă, iniţiată de ministerul finanţelor publice, instituie procedura medierii, ca o posibilitate de soluţionare pe cale extrajudiciară a diferendelor în sectorul serviciilor de plată. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 29 iunie a.c. Reglementarea cadru privind procedura medierii se va aplica şi în cazul serviciilor de plată, în conformitate cu mecanismele implementate la nivel naţional pe alte sectoare ale serviciilor financiare. ● În acest scop, ordonanţa de urgenţă modifică articolul 179 din O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată, în sensul că, pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe ...

continuare →