17 Ianuarie, 2020

Noul Cod de procedură fiscală: Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente

Noul Cod de procedură fiscală din 2015, valabil de la 1 ianuarie 2016, reglementează aspectele referitoare la înregistrarea fiscală în cadrul articolelor 81 – 92. Vom reda, în continuare, prevederile speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente ...

continuare →

Cum puteţi fi declarat contribuabil inactiv?

Reglementarea generală este dată de Codul de procedură fiscală prin art. 781. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi a fost modificată, începând cu 18 iulie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 535/2014 a OPANAF nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.Prevederi generale În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, în sensul acestei proceduri, prin obligaţie declarativă înţelegându-se depunerea următoarelor formulare:100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;301 ...

continuare →