18 Ianuarie, 2020

Neconstituţionalitatea prevederilor prin care se dispune aplicarea noilor Coduri fiscale în baza unor reglementări abrogate

Începând cu 1 ianuarie 2016, se inaugurează în legislaţia din România, în premieră mondială, o nouă procedură fiscală, nemaiîntâlnită şi nemaiauzită până în prezent: o lege se aplică şi în baza reglementărilor abrogate prin aceasta (legi, ordonanţe de urgenţă, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine... ...

continuare →

Executarea silită: noutăţi în procedura fiscală (II)

Începerea sau continuarea executării silite. Urmărirea imobilului, în baza somaţiei, se notează la cererea organului fiscal în cartea funciară, asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de modalitatea dreptului de proprietate, respectiv proprietate exclusivă... ...

continuare →