12 Decembrie, 2019

Factura pro forma

În activitatea practică a început să se folosească tot mai mult factura pro forma (uneori scrisă greşit „proforma”) despre care marea majoritate a agenţilor economici şi a organelor fiscale fie nu au auzit, fie nu cunosc care este regimul juridic, contabil şi fiscal al acesteia. De la început trebuie precizat faptul că nici legislaţia contabilă şi nici cea fiscală nu defineşte şi nu reglementează factura pro forma, respectiv: modelul de formular; conţinutul acestuia; caracteristicile de tipărire: pe suport de hârtie, în format electronic, pe suport magnetic sau optic; modul de emitere, de difuzare/circulaţie, de utilizare şi de păstrare a formularului; înregistrarea în contabilitate; regimul juridic, financiar, contabil; scopul în care se emite/utilizează etc. În DEX nu este înscris nici cuvântul „pro forma”, sau “proforma”. Pentru cuvântul “pro forma”, MDN (2000) îi atribuie sensul de „loc. adv. de formă. (< lat. pro forma)”. Clarificarea condiţiilor în care se poate emite o factură ...

continuare →