17 Noiembrie, 2019

Fondurile alocate în acest an pentru „Prima Casă” s-ar putea epuiza în 3 luni

Suma totală a finanţărilor acordate prin programul „Prima Casă”, pentru anul în curs, s-ar putea epuiza în termen de trei luni, ţinând cont de rata de absorbţie înregistrată până la acest moment.  Astfel, la ora actuală mai sunt disponibile fonduri de 300 de milioane, dintr-un total de 490 de milioane acordat pentru anul 2013.Potrivit datelor furnizate de Agenţia Mediafax, reprezentanţi ai Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) au atras atenţia asupra faptului că fondurile alocate ar putea să nu ajungă pentru întreg anul, luând în calcul ritmul lunar de absorbţie a sumelor, pe baza căruia s-a calculat un necesar de 600 de milioane de euro, dublu faţă de suma care mai este disponibilă.“Programul poate continua, în limita fondurilor disponibile, până la sfârşitul anului 2013, factorul determinant fiind ritmul de acordare a finanţărilor de către bănci şi implicit rapiditatea consumării plafonului alocat fiecărei bănci”, au declarat reprezentanţii FNGCIMM.Sursa: ...

continuare →

Senatul a adoptat modificările la programul „Prima Casă”

Senatul a adoptat în cadrul şedinţei de astăzi, 12 martie 2013, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012 în cadrul căruia sunt prevăzute modificări asupra implementării programului „Prima Casă”. Astfel, printre măsurile noi se află şi aspectul care stabileşte că se poate schimba sau achiziţiona o altă locuinţă decât cea luată iniţial în cadrul programului, în cazul în care aceasta din urmă a fost grav deteriorată (vicii ascunse sau daune ca urmare a procedurii unui risc asigurat). Totodată, este prevăzută şi posibilitatea achiziţionării unei a doua locuinţe în cadrul programului „Prima Casă” dacă se stinge creditul contractat iniţial. În cazul provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, beneficiarul va putea achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul Programului, în cazul stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului. Prin locuinţă improprie utilizării ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 1736/2012 privind protocolol de cooperare între ANAF şi autorităţile administraţiei publice locale

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1736 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocololui de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2013 (M.Of. 32/2013). Nr. 279/1.736 Ministerul Administrației și Internelor Ministerul Finanțelor Publice Având în vedere prevederile art. 11 alin. (32) și art. 228 alin. (22) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ...

continuare →

Programul „Prima casă” se aplică în condiţii de garantare mai flexibile

Modificările recente, aduse prin ordonanţă de urgenţă, la reglementarea de bază sunt motivate de Executiv prin nevoia de a adapta şi extinde sistemul de garantare, ca urmare a solicitărilor primite din partea celor interesaţi, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de rambursare a ratelor creditelor de către beneficiari. Actul de modificare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 878 din 21 decembrie 2012. Modificările aduse prin recentul act normativ la O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”  vizează mai multe paliere. Pe deoparte, se prevede acordarea permisiunii de a schimba sau de a achiziţiona o altă locuinţă decât cea achiziţionată iniţial în cadrul programului, în virtutea garanţiei din partea vânzătorului pentru viciile ascunse ale locuinţei ori provocării unor daune locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei. Pe de altă ...

continuare →

S-a stabilit durata de aprobare a garanţiilor în cadrul Programului “Prima Casă”

Potrivit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), garanţiile în cadrul Programului  “Prima Casă”  se aprobă în maximum 3 – 4 zile de la data înregistrării solicitării de garantare însoţită de documentaţia completă. Conform prevederilor art.8.1. din formularul standard al contractului de Garantare pentru achiziţia de locuinţe în cadrul Programului “ Prima casă”, prevăzut în Anexa nr.5 la Protocolul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr.2024/1043/2011, contractul de garantare “intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.” În aceste condiţii, valabilitatea garanţiei şi implicit a contractului de garantare nu este afectată de condiţia rezolutorie a semnării contractului într-un anumit termen. Până la data de 6 octombrie s-au primit în cadrul Programului Prima Casă 4 un număr de 8.416 de solicitări de garantare pentru accesarea de finanţări în valoare de 323.574.193 euro, cu o valoare medie a finanţării ...

continuare →