17 Noiembrie, 2019

ANL sau „Prima Casă”? Locuinţele ANL vor putea fi cumpărate de tineri şi prin programul „Prima Casă”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a anunţat că tinerii vor putea cumpăra locuinţe, destinate închirierii, şi prin Programul „Prima Casă”, nu doar prin creditele ipotecare obţinute de la alte bănci.În ultima lună, Guvernul a adoptat măsuri care să faciliteze achiziţia locuinţei pe care o deţin chiriaşii din blocurile construite prin programul ANL „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, inclusiv prin facilitarea contractării de credite garantate de stat, prin programul „Prima Casă”.Aceştia beneficiază, în anul 2013, de un plafon de garantare în valoare de 500.000.000 de lei pentru contractarea de credite prin acest program şi de o valoare de înlocuire de 326 de euro/mp.Partenerii MDRAP şi ANL în această procedură sunt instituţiile bancare şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.Titularii contractelor de închiriere pot cumpăra locuinţa după primul an de chirie. În acest sens, ei trebuie să adreseze o cerere autorităţilor locale în administrarea cărora ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 565/2013 pentru modificarea normelor de implementare a programului „Prima Casă”

Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 07.08.2013 (M.Of. 498/2013).În vigoare de la 07.08.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. I. -Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:” (51) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa ...

continuare →