15 Decembrie, 2019

Autorităţile române vor implementa un proiect major de prevenire a inundaţiilor. Care sunt obiectivele?

România va primi o sumă de 54 de milioane de euro (în cadrul Fondului de coeziune) pentru un proiect de prevenire a inundaţiilor şi dezvoltare a unui sistem de combatare a efectelor acestora, anunţă Comisia Europeană.“Proiectul va contribui la creşterea securităţii şi eficienţei infrastructurii deja existente de gestiune a apelor, sporind astfel calitatea vieţii cetăţenilor români, în special a celor 1,5 miloane de locuitori care trăiesc în zonele cele mai expuse riscului de inundaţii”, se arată în anunţul reprezentanţei CE din România.Investiţia totală în acest proiect -realizată prin programul “Mediu”- este de 63 de milioane de euro, dintre care 54 sunt de la UE.Obiectivele proiectului:• Modernizarea echipamentelor de prevenire a inundaţiilor şi riscurilor asociate;• Reducerea efectelor inundaţiilor, inclusiv a poluării;• Optimizarea securităţii şi eficienţei infrastructurii deja existente şi a capacităţii Administraţiei Naţionale “Apele Române” de a reacţiona în mod adecvat în cazul unei inundaţii;• Îmbunătăţirea echipamentelor de măsură şi monitorizare;• Echiparea staţiilor de pompare cu echipamente şi programe ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 50/2013 privind modificările la prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 146 din 19.03.2013 (M.Of. 146/2013).Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:” Art. 3. -Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.”2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:” Art. 4. -Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale ...

continuare →