17 Februarie, 2020

Studiu de caz – Sunt încălcate prevederile Codului Muncii

Prin acţiunea înregistrată pe rolul tribunalului, petentul D. M. a formulat contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare nr. 707/404 din 27.07.2009 emisă de Sucursala R.C.F.G., solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună anularea deciziei, deoarece a fost emisă abuziv şi nelegal.În motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că, prin decizia nr. 707/404 din 27.07.2009 i-a fost aplicată sancţiunea  disciplinară „retragerea disciplinară pe o perioadă de o lună din funcţia care concura la siguranţa circulaţiei şi trecerea în funcţia de tehnician staţia M…..”, în temeiul art. 191 pct. 2 din Regulamentul 005, măsură ce este abuzivă şi nelegală, probă ce va fi făcută cu înscrisuri şi martori.În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispozițiile art. 268 pct. din Codul muncii.În dovedirea contestaţiei au fost depuse la dosar: Decizia nr. 707/404 din 27.07.2009 şi mai multe acte, tabele cu membrii din conducerea sindicatului evidenta circulației trenurilor extrase ...

continuare →