19 Martie, 2019

Chiria – cheltuială deductibilă sau avantaj?

O societate pune la dispoziția unui salariat, în mod gratuit, un imobil luat în chirie. Imobilul este situat în localitatea unde societatea își desfasoară activitatea, dar alta decât cea în care salariatul își are domiciliul stabil. Suprafața imobilului pus la dispoziție se încadrează în suprafața prevăzută în Legea locuinței. Este deductibilă cheltuiala cu chiria la calculul impozitului pe profit, sau se consideră că e vorba de un avantaj primit în legătură cu o activitate dependentă care ar trebui impozitat la salariat? Potrivit prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei. Potrivit prevederilor pct. 69 din Normele metodologice dat ...

continuare →