14 Noiembrie, 2019

ANAF a modificat două formulare fiscale. Vezi care sunt acestea!

În Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative. Principala modificare adusă de actul normativ este actualizarea plafonului până la care este obligatorie depunerea corelat cu noul plafon de scutire de TVA valabil în 2012, respectiv suma de 220.000 lei. Depunerea  declaraţiei 392 A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate” Această declaraţie se completează  de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,  a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic 2012 este inferioară sumei de 220.000 lei. Atenţie! Declaraţia 392 A pentru anul 2012 se depune până în data de 25 februarie 2013. Depunerea declaraţiei 392 B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate” Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de ...

continuare →

Cum se aplică taxa pe valoarea adăugată pentru tipărituri?

În ceea ce priveşte tipărirea de cărţi sau realizarea altor tipărituri, soluţia este diferită după cum avem în vedere o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, şi aceasta – în funcţie de modul de derulare a operaţiunilor. Normele de aplicare a Codului fiscal, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 753/2012, fac fac precizări în acest sens, cu aplicare de la 1 ianuarie. * Într-o primă situaţie, clientul care deţine drepturile de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri se limitează la a transmite tipografiei conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă ori pe alt suport, iar tipografia se obligă să tipărească sau, după caz, să şi editeze cartea ori altă tipăritură, utilizând hârtia şi/sau alte materiale proprii necesare realizării cărţii ori altei tipărituri. Într-o asemenea situaţie, se consideră că tipografia realizează o livrare de bunuri către clientul său, ...

continuare →