21 Octombrie, 2019

Controverse cu privire la data de la care începe să curgă un nou termen de prescripţie, după întreruperea altuia

De zeci de ani se poartă discuţii contradictorii foarte aprinse cu privire la data de la care începe să curgă un nou termen de prescripţie, după întreruperea celui precedent. Aceste interpretări şi aplicări diferite, care generează numeroase şi serioase neajunsuri în activitatea practică, se vor menţine atâta timp cât această problemă nu se va clarifica prin lege.***Controverse aprinse există, de foarte mult timp, şi cu privire la data de la care începe să curgă noul termenul de prescripţie, generat de întreruperea precedentului termen de prescripţie, ca urmare a efectuării unei plăţi (1) în contul debitului restant şi (2) înainte de expirarea termenului de prescripţie.Conform unui punct de vedere, noul termen de prescripţie (aferent noii creanţe fiscale) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut plata.Acest punct de vedere se bazează pe următoarele argumente:1) Întrucât această plată a generat o nouă obligaţie ...

continuare →

Mărirea perioadei de prescripţie prin stabilirea greşită a începutului acesteia

Cu toate că prin art. 91 şi art. 23 din O.G. nr. 92/2003 se dispune clar, precis şi la modul imperativ că, termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a constituit baza de impunere care a generat creanţa fiscală, numeroase organe fiscale (şi chiar şi de justiţie) stabilesc începutul prescripţiei în funcţie de „momentul în care s-a emis un act administrativ fiscal”, şi nu, aşa cum este corect, în funcţie de „momentul în care s-a constituit baza de impozitare”.Prin stabilirea, fără temei legal, de către organele fiscale (şi admiterea în justiţie), a începutului prescripţiei în funcţie de „momentul în care s-a emis un act administrativ fiscal”, şi nu, aşa cum este corect, în funcţie de „momentul în care se constituie baza de impozitare”, se măreşte, nelegal, perioada de prescripţie cu până la (maximum) un an, 10 luni şi 4 ...

continuare →

Prejudicii suferite de stat prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

Prin articolul intitulat „Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie” am prezentat modul în care a avut şi are loc (din anul 2004 şi până în prezent) prejudicierea contribuabililor pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care acestea sunt aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Prin acest articol ne propunem să prezentăm şi modul în care poate avea loc prejudicierea statului pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care reglementările în materie de prescripţie sunt interpretate şi aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie sunt de amintit numeroasele şi gravele neajunsuri în aplicarea prescripţiei, cauzate atât de neajunsurile legislative, cât şi de organele fiscale şi de justiţie printr-un mod ...

continuare →

Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (III). Paradoxuri

Paradoxuri generate de prevederile legale care dispun că termenul de prescripţie începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. Pentru a se înţelege problema în discuţie, vom porni de la următoarea situaţie a unui contribuabil: 1. Salariile fiecărei luni, din anul 2003, au fost plătite până în ultima zi a lunii respective. ...

continuare →

Stabilirea unor perioade de prescripţie nedeterminate prin efectuarea unor plăţi fictive

Timp de circa 40 de ani (32 de ani în perioada socialistă, şi circa 8 – 10 ani după anul 1989), s-a aplicat „procedura fiscală” de stabilire a unor perioade de prescripţie … la nesfârşit prin efectuarea unor plăţi fictive în contul obligaţiilor fiscale aflate în perioada de prescripţie.Nimeni nu poate garanta că o asemenea „procedură fiscală” nu se mai aplică, sau nu se mai poate aplica şi în prezent.Această „procedură fiscală” este foarte bine cunoscută de persoanele care, direct sau indirect, au fost implicate în constatarea, urmărirea, încasarea, executarea silită şi aplicarea prescripţiei pentru obligaţiile fiscale (impozite, taxe, contribuţii, amenzi etc.) datorate de persoanele fizice.***Începând cu data de 21 aprilie 1958 a intrat în vigoare „Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctivă”, publicat în Monitorul Oficial  nr. 19 din 21 aprilie 1958.Decretul nr. 167/1958 a fost abrogat, începând cu 1 octombrie 2011, prin art. 230 ...

continuare →