21 Octombrie, 2019

Cine va beneficia de restituirea taxei auto, după noile reglementări?

OG nr. 40/2015 modifică actul normativ de bază privind timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementând restituirea la cererea persoanei interesate a taxei auto speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare sau pentru emisiile poluante ...

continuare →

Care sunt prevederile din Codul Muncii asupra cărora CCR a decis din nou că sunt constituționale?

Prin Decizia nr. 435/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 567/29.07.2015, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate  ridicată în mai multe dosare și a constatat că dispoziţiile art. 171 alin. 1 şi art. 268 alin. 1 lit. c teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Potrivit dispoziţiilor art. 147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării Deciziei nr.  435/09.09.2015    (adică de la data de 29.07.2015), aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.Care a fost obiectul excepţiei de neconstituţionalitate analizate de CCR ?Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l-au constituit dispoziţiile art. 171 alin. 1 şi art. 268 alin. 1 lit. c teza întâi din Legea nr. 53/2003, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare  Codul muncii).Potrivit  art. 171 alin. 1 din Codul muncii, „Dreptul la acţiune cu privire la drepturile ...

continuare →