15 Decembrie, 2019

Prejudicii suferite de stat prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

Prin articolul intitulat „Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie” am prezentat modul în care a avut şi are loc (din anul 2004 şi până în prezent) prejudicierea contribuabililor pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care acestea sunt aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Prin acest articol ne propunem să prezentăm şi modul în care poate avea loc prejudicierea statului pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care reglementările în materie de prescripţie sunt interpretate şi aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie sunt de amintit numeroasele şi gravele neajunsuri în aplicarea prescripţiei, cauzate atât de neajunsurile legislative, cât şi de organele fiscale şi de justiţie printr-un mod ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul CSA nr. 3/2013 pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 18 ianuarie 2013 (M.Of. 41/2013). În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea și completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a ...

continuare →