14 Noiembrie, 2019

Pregătirea profesională practică a stagiarilor în audit financiar

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar. Prin intrarea în vigoare a acestor norme, la 17 mai – data publicării în Monitorul oficial nr. 341/2011, se abrogă reglementarea anterioară din 2008, cu modificările ulterioare. Stagiul în activitatea de audit financiar se efectuează de către persoanele ce au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu organizat de Cameră sau care au beneficiat de excepţia de echivalare a testului de acces la stagiu în baza protocoalelor încheiate de Cameră. Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi candidaţii cărora li s-a echivalat acest test conform unui protocol încheiat de Cameră vor urma procedurile stabilite prin norme. Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil şi candidaţii cărora li ...

continuare →