19 Noiembrie, 2019

Prefinanţarea la fondurile structurale se face după reglementări mai puţin rigide

Prin recenta redefinire, prefinanţarea priveşte sumele transferate din fonduri europene şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de stat, în tranşe, de către unităţile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor... ...

continuare →

Modificări la funcţionarea instrumentelor structurale pentru obiectivul convergenţă

Prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2359/2011, publicat în M.Of. nr. 527 din 26 iulie a.c. , au fost modificate Normele metologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.548/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dintre modificările aduse de acest act normativ, notăm prevederile referitoare la: - documentele necesare pentru transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari , respectiv privitor la instrumentul de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări pentru suma aferentă prefinanţării solicitate numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis. - acordarea prefinanţării în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cel puţin două tranşe, cu excepţia proiectelor majore, pentru care cota de prefinanţare poate fi de maximum 20%. Prin excepţie, în cazul ...

continuare →