18 Decembrie, 2018

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 116 din 28.02.2013 (M.Of. 116/2013). Intrat în vigoare la: 28 februarie 2013 În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a ...

continuare →

Precizări cu privire la distincţia dintre „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale şi la modul de efectuare al acestora

Frecvent se constată că se abordează problema ”indexării” şi a „majorării” impozitelor şi taxelor locale fără a se cunoaşte distincţia dintre acestea, prevederile legale care le reglementează şi metodologia practică şi legală de aplicare a lor. Clarificarea problemei în discuţie este deosebit de importantă pentru: - Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Guvern, care au obligaţia să iniţieze şi, respectiv să aprobe, hotărârea Guvernului cu aplicarea indexării; - primari, consilierii locali şi pentru aparatul de specialitate din subordinea consiliilor locale cu atribuţii pe linie de impozite şi taxe locale, care au obligaţia aplicării în practică atât a „indexării” cât şi  „majorării” impozitelor şi taxelor locale; - politicieni, parlamentari şi guvernanţi pentru a nu mai comite numeroase şi grave erori în abordarea problemelor privind„indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale. Ori, în condiţiile în care aceste abordări, greşite, se fac de politicieni, parlamentari şi guvernanţi şi în mass-media, în ...

continuare →

MMFPS face precizări

În legătură cu propunerea de indexare a pensiilor trimisă la Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a făcut publice unele precizări, menite să clarifice informaţiile care au circulat în presă pe această temă. Potrivit Comunicatului din partea Direcţiei Politici Publice şi Comunicare, pentru proiecţia bugetară din 2012, ministrul muncii, Sulfina Barbu, a trimis către Ministerul Finanţelor două propuneri. Prima variantă este făcută fără indexarea pensiilor. A doua variantă prevede indexarea pensiilor, cu rata inflaţiei, dacă şi numai dacă există  resurse financiare, pentru că acest lucru să se întâmple. Potrivit calculelor făcute, acest lucru ar însemna un impact bugetar de aproximativ trei miliarde de lei. Pentru a avea resurse în 2012, trebuie să se ştie clar creşterea economică. Acesta este şi motivul pentru care Ministerul Muncii a elaborat două variante, iar o decizie va fi luată numai după ce vor exista toate datele economice. Comunicatul mai precizează că nu ...

continuare →