21 August, 2019

Preaviz 2015: drepturile şi obligaţiile angajatului

Fie că este vorba despre concediere, fie că vorbim despre alte modalităţi de încetare a contractului individual de muncă (cu excepţia încetării că sancţiune disciplinară), salariatul beneficiază de drept la preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. ...

continuare →

Studiu de caz: Obligativitatea emiterii notificării de către angajator privind încetarea raporturilor de muncă

Contestatoarea A a chemat în judecată pe intimata SC B SRL solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige intimata să anuleze Decizia nr. xyz/26.05.2012, să reintegreze contestatoarea pe postul deţinut anterior şi să îi plătească acesteia despăgubiri constând în contravaloarea drepturilor salariale de la data concedierii la data reintegrării efective. ...

continuare →