17 Octombrie, 2019

Studiu de caz – Care sunt efectele în cazul în care salariatul își dă demisia fără indicarea termenului de preaviz?

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Arad la data de 11.12.2015, reclamanta SC A SRL a chemat în judecată pârâta B, solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la ... ...

continuare →