22 Septembrie, 2019

UPDATE: Practicienii în insolvenţă

O semnalare recentă pe Legestart nota modificările şi completările privind, printre altele, atribuţiile practicienilor în insolvenţă, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 222/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. Legea nr. 222/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 796/2012 şi este în vigoare de la 30 noiembrie a.c. În ce priveşte atribuţiile practicienilor în insolvenţă, Legea nr. 222/2012 precizează atribuţiile pentru conciliator, practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul procedurii de concordat preventiv. Prin acelaşi act normativ se precizează şi calitatea de mandatar ad-hoc îndeplinită de practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul mandatului ad-hoc. În cele ce urmează, aducem câteva clarificări privind aceste atribuţii, ...

continuare →