10 Decembrie, 2019

UPDATE: Noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU

OI POSDRU MEN lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte: 1. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic şi grant Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.Puteţi consulta ghidul aplicantului aici:CPP 153 – DMI 1.1 Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională – cerere de propuneri de tip strategic;CPP 154 – DMI 1.1 Competenţe cheie;CPP 155 – DMI 1.2 Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii – cerere de propuneri de tip strategic;CPP 156 – DMI 1.2 Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii – cerere de propuneri de tip grant;CPP 157 – DMI 1.3 Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică – cerere de propuneri de tip strategic;CPP 158 – DMI 1.4 Sisteme de calitate și calificări noi pentru formarea profesională ...

continuare →

POSDRU lansează noi cereri de propuneri de proiecte

OI POSDRU CNDIPT lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte:1. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic şi grant, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,  Domeniul Major de Intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Puteţi consulta ghidul aplicantului aici: CPP 160 – DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă – cerere de propuneri de tip strategic; CPP 161 – DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă – cerere de propuneri de tip grant;2. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă”. Puteţi consulta ghidul aplicantului aici: CPP 164 – DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă – cerere de propuneri de tip strategic.Conform celor precizate în fiecare ghid de condiţii specifice, sistemul electronic ACTIONWEB se ...

continuare →

Prea multă hârtie! De luni, 22 aprilie, beneficiarii POSDRU vor depune documentele în format electronic

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat că începând de luni, 22 aprilie, beneficiarii de fonduri europene contractate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) vor depune doar documente justificative în format electronic, pentru a deconta sumele aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor.Conform comunicatului de presă emis de MFE, documentele vor fi scanate şi vor fi depuse de beneficiari la Organismele Intermediare POS DRU pe CD şi va fi încheiat un proces verbal de predare-primire a CD-ului.* Ce declară oficialii?“Este inacceptabil ca beneficiarii să vină cu mii de pagini când depun documentele pentru a-şi recupera banii. Nu mai tolerez această abordare în relaţia cu beneficiarii şi am solicitat în mod expres Autorităţii de Managment POS DRU ca începând de luni, 22 aprilie, toate cererile de rambursare şi documentele aferente să fie depuse numai în format electronic.” a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.De asemenea, ministrul a anunţat că se ...

continuare →

Peste 400.000 mii lei pentru programele operaţionale

Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei susţinute ieri la Palatul Victoria, Hotărârea privind alocarea temporară pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013 a unor sume din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.Potrivit informaţiei de presă publicate pe pagina web a instituţiei, prin acest act normativ, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar suma de 425.120,00 mii lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului de convergenţă:- Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS M);- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE);- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU;- Programul Operaţional Regional (POR).Alocarea temporară este aferentă lunilor aprilie şi mai ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari.Sursa: Guvernului României ...

continuare →