21 Octombrie, 2019

Noi cereri de proiecte POS DRU pentru educaţie

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) a publicat ieri, 17 iunie, a doua serie de ghiduri pentru depunerea de noi cereri de finanțare prin intermediul POS DRU. Potrivit comunicatului de presă emis de Ministerul Fondurilor Europene, documentele publicate sunt aferente domeniilor majore de intervenţie pentru care sunt depuse proiecte la Organismele Intermediare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN).Cei care doresc să contracteze finanţări pot consulta ghidurile până în data de 1 iulie 2013 şi pot depune proiectele în perioada 1 – 15 iulie 2013.“Ghidurile solicitantului POS DRU publicate ieri permit accesarea de fonduri în valoare de peste 800 milioane de euro, iar dacă luăm în considerare şi ghidurile lansate la începutul acestei luni suma totală depăşeşte 1,1 miliarde de euro. Îi invit pe toţi cei care doresc să acceseze finanţări să depună proiecte pentru ca România să poată atrage întreaga sumă disponibilă”, a declarat ...

continuare →

Ghidurile solicitantului POSDRU pot fi consultate în format integral!

Potrivit unui anunţ publicat pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane (POS DRU) a publicat pentru consultare ghidurile solicitantului:Ghid condiţii generale Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru DMI 4.1 și DMI 4.2 Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.1, 2.3. Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_gscg2013@fseromania.ro până vineri 31.05.2013, ora 14.00.Sursa foto: FSE* Despre POSDRU şi fondurile europenePrin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 sunt finanţate, din Fondul Social European, proiecte depuse de potenţialii beneficiari şi nu se va acorda finanţare direct persoanelor fizice.Pentru a primi finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România şi, ...

continuare →

Subcontractarea şi cesiunea în cadrul proiectelor de grant pe fonduri structurale POS DRU

Vedeţi mai jos ce obligaţii are beneficiarul unui grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în cazul în care subcontractează sau cesionează proiectul aprobat, parţial sau integral. Reglementarea este dată de Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 3830/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 108/2013. Actul normativ menţionat este mult mai amplu, reglementând modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”. Ne limităm, în cele ce urmează, la situaţiile particulare enunţate. În cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală în raport cu OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Contractul, ...

continuare →

Beneficiarii POS DRU şi POS CCE au primit peste 440 de milioane de lei

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat azi că beneficiarii Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) şi cei ai Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) au primit până la sfârşitul săptămânii trecute peste 440 de milioane de lei. Din această sumă, pentru POS CCE au fost achitate peste 100 de milioane de lei pentru 150 de cereri de rambursare procesate şi validate în trecut. “Valoarea sumelor plătite pe POS DRU şi POS CCE la sfârşitul săptămânii trecute depăşeşte 440 de milioane de lei, bani care vor ajuta peste 900 de beneficiari de fonduri UE să-şi continue proiectele. Vrem ca derularea programelor să înceapă să fie una firească, adică să asigurăm plata la zi a facturilor eligibile”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. La sfârşitul primei luni a acestui an, pe POS CCE şi POS DRU erau în derulare în jur de 5.000 proiecte. POS DRU a ...

continuare →

Comisia Europeană intenţionează să reia plăţile pentru proiectele din cadrul POSDRU. Cu o condiţie!

Guvernul a analizat în şedinţa din 3 aprilie a.c. o informare primită din partea DG Employment care certifică intenţia Comisiei Europene de a relua plăţile pentru proiectele din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. Deblocarea acestor plăţi până la sfârşitul lunii martie reprezenta un angajament al Guvernului, care a fost astfel îndeplinit. Decizia de reluare a plăţilor a fost luată ca măsură excepţională, ţinând cont de situaţia economică a României. Ea se bazează însă şi pe progresele înregistrate de România în implementarea programelor POSDRU – fapt reflectat şi de raportul de audit transmis la începutul lunii martie, se arată în Comunicatul emis de Biroul de presă al Guvernului României, la sfârşitul şedinţei din 3 aprilie. Reluarea plăţilor pentru POSDRU presupune însă retragerea de către Autoritatea de Certificare şi Plată din Ministerul Finanţelor Publice a celor două cereri de ...

continuare →

POSDRU: Clarificari privind aplicarea Deciziei privind prefinanţarea contractelor în domeniul resurselor umane

AM POSDRU a publicat o serie de clarificări privind aplicarea Deciziei nr. 8/2011. Precizările survin în urma discuţiilor avute de Autoritatea de Management cu reprezentanţii ONG-urilor şi vizează recuperarea prefinanţărilor necheltuite, precum şi clarificarea situaţiilor de tranziţie pentru contractele de finanţare semnate înainte de emiterea Deciziei nr.8/2011 şi modificate prin Notificarea aferentă Deciziei nr.53/2010 a Autorităţii de Management pentru Programele Operaţionale Sectoriale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Astfel, în ceea ce priveşte prevederile privind recuperarea prefinanţărilor necheltuite de beneficiari, AM POSDRU specifică, printre altele, faptul că, după primirea notificării privind suma rămasă de restituit, transmisă de AM beneficiarilor aflaţi în aceasta situaţie, aceştia au posibilitatea de a justifica şi alte sume angajate pentru cheltuieli care provin din: - plata contractelor ca urmare a unor licitaţii deja lansate la data emiterii Deciziei, dar al căror efect se produce după termenul de 30 de zile stabilit pentru efectuarea de cheltuieli şi justificarea acestora ...

continuare →