18 August, 2017

Noi obligaţii pentru agresorul împotriva căruia a fost emis ordin de protecţie

Actul normativ de bază stabileşte că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de... ...

continuare →

Cum vor arăta noile certificate de cazier judiciar, eliberate de Poliție?

Eliminarea taxei de timbru fiscal, în valoare de 2 lei, duce la modificarea formularelor de cazier judiciar, susține Ministerul Afacerilor Interne într-un proiect legislativ de modificare a HG nr. 345/2010. Noile cereri de eliberare a cazierelor, dar și actul emis de poliție, care certifică extrasul de pe cazierul judiciar, vor fi de patru tipuri – câte două pentru persoanele fizice, iar alte două pentru persoanele juridice.“Art. 1. – Se aprobă modelele formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, prevăzute în anexele nr. 1 – 46, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.După anexa nr. 42 se introduc 4 noi anexe, anexele nr. 43 – 46, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 8 – 11 la prezenta hotărâre.”Model cazier judiciar pentru persoană fizică Model cazier judiciar pentru persoană juridică De asemenea, prin proiectul legislativ se modifică formularele-tip în sensul specificării duratei de completare şi a motivului colectării informaţiilor, în conformitate cu prevederile art. ...

continuare →