25 Noiembrie, 2017

Procedura acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

În cadrul grupajului nostru despre eşalonarea la plată notăm aici dispoziţii privind dobânzile şi penalităţile, precum şi alte aspecte, astfel cum acestea din urmă au fost modificate, în Codul de procedură fiscală, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 708/2017. Dobânzi şi penalităţi de întârziereDobânda de 0,02%. Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, se datorează şi se calculează dobânzi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, deci la nivelul stabilit pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligaţiilor fiscale principale. Reţineţi că NU se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Dobânda de 0,015%. ...

continuare →