17 Ianuarie, 2020

Copiii vor putea depune plângeri direct la comitetele ONU

Copiii ale căror drepturi au fost încălcate vor putea să depună o plângere pe lângă un comitet specializat al ONU, potrivit unui comunicat difuzat de organizația internațională, preluat de Agenţia France-Presse.Al treilea protocol facultativ la Convenția ONU privind drepturile copilului, care va intra în vigoare în aprilie, a stabilit o procedură de comunicare și protejează în mod expres dreptul copiilor la o cale de recurs în caz de încălcare a drepturilor lor.Acest protocol trebuie să fie ratificat de cel puțin zece state. Costa Rica va deveni al zecelea semnatar, marți, la New York. Potrivit textului, copiii vor putea să depună plângeri individual sau în grupuri vizând încălcări ale drepturilor lor, în termenii Convenției privind drepturile copilului și în baza protocolului privind copiii în conflictele armate, cel privind vânzarea de copii precum și folosirea copiiilor în prostituție și pornografie.Comitetul pentru drepturile copilului, format din 18 experți în drepturile omului, poate lua ...

continuare →

Plângerile privind încălcarea liberei concurenţe

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 710/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 673 din 21 septembrie a.c., a fost modificat Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.499/2010. Pentru început, să reamintim că articolele din Legea concurenţei la care se face trimitere interzic: - orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei; -folosirea în mod abuziv, de către una sau mai multe întreprinderi, a unei poziţii dominante; -orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa. În ce priveşte elementele ...

continuare →