25 Ianuarie, 2020

Cum şi unde poţi reclama mesajele spam

Utilizatorii serviciilor de e-mail trebuie să ştie că pot reclama comunicările electronice nesolicitate (cunoscute ca mesaje de tip “spam”) la Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI).Pe site-ul ministerului scrie că “orice persoană care se consideră prejudiciată prin conţinutul comunicărilor comerciale nesolicitate poate depune o plângere sau sesizare în formă scrisă, datată şi semnată în mod obligatoriu, cu arătarea motivelor pe care se întemeiază”.Pentru transmiterea plângerilor, internauţii au la dispoziţie adresa de e-mail comert@mcsi.ro.Precizări:Cererea trebuie să conţină mesajul spam însoţit de “full-header”. Pentru ca sursa mesajului spam să poată fi identificată, este neapărat nevoie de informaţiile (referitoare expeditor, destinatar, serverele de e-mail etc.,) cuprinse în “full-header”;Plângerea nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi aceleaşi părţi a fost introdusă anterior.La capitolul “spam” intră orice fel de comunicare comercială pentru care nu v-aţi dat acordul primirii.În cazul în care v-aţi dat acordul pentru a primi comunicări comerciale, puteţi ...

continuare →