21 Octombrie, 2019

Baza de calcul al CASS pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente

Codul fiscal ar trebui să permită instituirea unui plafon maximal pentru baza de calcul al contribuţiei de asigurări de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente. Mai jos găsiţi şi alte argumente care au fost invocate în susţinerea criticii de neconstituţionalitate asupra unor prevederi din Codul fiscal.Curtea Constituţională a fost sesizată după ce petentul a contestat decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit, respectiv contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Buzău, recurentul a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29622 alin. (2) din Codul fiscal, în măsura în care nu permit instituirea unui plafon maximal pentru baza de calcul al CASS pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente.În cazul sistemului de pensii publice, plata unei contribuţii nominale diferite conduce la alocarea unei prestaţii sociale diferite, principiu care, însă, nu se aplică ...

continuare →