21 Ianuarie, 2020

Legislaţie: Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 14.02.2013 (M.Of. 93/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – 4 Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Art. 2. – (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,1%, iar în anul 2014 de -1,8%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,4% în anul 2013 şi de 7,4% în anul 2014. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2013 şi 2014, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii. Art. ...

continuare →