14 Noiembrie, 2019

Impozitul la venituri din salarii: deducerea personală. Normele Codului fiscal actualizate

Veniturile brute din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate și/sau contravaloarea veniturilor în natură primite ca urmare a unei relații contractuale de muncă, raport de serviciu, act de detașare, precum și orice sume... ...

continuare →