16 Octombrie, 2019

Declararea serviciilor prestate în România de către persoane juridice străine şi nerezidente

Ordinul nr. 1400 din 21 septembrie 2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012 şi a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2012. Conform actului normativ, persoanele juridice române, sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice străine, dar şi persoanele fizice rezidente, au obligaţia să declare la autoritatea fiscală contractele în care sunt beneficiare ale unor prestări de servicii efectuate pe teritoriul României de către persoane juridice străine sau de către persoane fizice nerezidente, conform art. 8 alin. (7^1) din Codul Fiscal. Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a noului format al  „Declaraţiei de înregistrare ...

continuare →