18 Februarie, 2020

Persoanele fizice cu handicap grav plătesc impozit pe venitul din salarii?

Veniturile din salarii în cazul persoanelor cu handicap grav sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prin OUG nr. 109/2009, incepand cu 14.05.2010, veniturile din salarii, la funcţia de bază, realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat “nu sunt incluse in veniturile salariale şi nu sunt impozabile”. (Baza legală: art. 55 alin. 4 lit. k^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Atenţie! Nu intră sub incidenţa impozitării sumele acordate şi destinate persoanelor adulte cu handicap, astfel cum sunt reglementate în art. 58 alin.4 din Legea nr.448/2006, care vizează acordarea de prestaţii sociale, sume care nu sunt asimilate veniturilor sau indemnizaţiilor de natură salarială, în sensul definit de Codul fiscal. În concluzie, venitul salarial obţinut de o persoană încadrată cu handicap grav nu se impozitează, în baza documentelor care probează faptele. Baza legală: -O.G. nr. 2/2012 ...

continuare →