11 Decembrie, 2019

Cine suportă cheltuielile de spitalizare şi tratament medical: autorul vătămării sau persoana vătămată?

Art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006: Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul... ...

continuare →

Probleme de neconstituţionalitate din Noul Cod de Procedură Penală

În Titlul III al Părţii generale, noul Cod de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, reglementează problema participanţilor în procesul penal, încercând să epuizeze în acest titlu toate problemele legate de aceştia. Se prevăd următoarele categorii de participanţi în procesul penal: * organele judiciare (care includ şi judecătorul de cameră preliminară şi judecătorul de drepturi şi libertăţi) * avocatul * părţile (inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente) * subiecţi procesuali principali (suspectul şi persoana vătămată) şi alţi subiecţi procesuali. Primul lucru care iese în evidenţă în noua reglementare este excluderea persoanei vătămate din categoria părţilor şi includerea acesteia în categoria subiecţilor procesuali principali, alături de suspect. Această modificare pare a fi justificată de faptul că părţile sunt definite la art. 32 alin. 1 din noul C.pr.pen. ca fiind „[...] subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune penală”, la aliniatul 2 al aceluiaşi articol enumerându-se părţile ...

continuare →

Când se poate adresa o persoană vătămată Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

Deseori, cetățenii se adresează BCC întrucât doresc informații privind posibilitatea/ procedura de rezolvare pe cale legală a problemelor cu care se confruntă. Întâlnirea dintre consilierul BCC și cetățean reprezintă un pas intermediar în luarea unei decizii de către acesta din urmă. Astfel, consilierii BCC interacţionează zilnic cu persoane ce solicită informații cu privire la modalitatea de adresare către autoritățile locale, dar și către cele internaționale. De fiecare dată, solicitanţii primesc informații actualizate care au puterea de a schimba hotărârile persoanelor cu privire la direcţiile lor de acţiune. Situaţia doamnei S. se încadrează perfect în acest model: Problema: Doamna S. s-a adresat BCC considerând că i-au fost încălcate flagrant drepturile care sunt prevăzute de Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și de Constituție. De asemenea, domnia sa este de părere că autoritatea publică locală din oraşul în care locuieşte i-a periclitat drepturile. De aceea, doamna S. a ...

continuare →