Întreprinderea individuală ca persoană juridică

Completul ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept... ...

continuare →

Ce se schimbă în impozitarea dividendelor?

În materialul de faţă puteţi afla ce anume se schimbă şi de când, în impozitarea dividendelor. Astfel, Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, introduce, începând de anul viitor, modificări în reglementările privind declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende, conţinute în Capitolul VI al Titlului II din Codul fiscal.Prevederile legale, din art. 36 Cod fiscal nu se vor aplica în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.Se observă, aşadar, ca a fost modificată condiţia de durată care, în prezent se referă la o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv.Atenţie! Prevederile modificate (art. I, pct.6,7 şi 15) se aplică pentru dividendele înregistrate de persoana juridică ...

continuare →