11 Decembrie, 2019

Studiu de caz: Obligativitatea emiterii notificării de către angajator privind încetarea raporturilor de muncă

Contestatoarea A a chemat în judecată pe intimata SC B SRL solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige intimata să anuleze Decizia nr. xyz/26.05.2012, să reintegreze contestatoarea pe postul deţinut anterior şi să îi plătească acesteia despăgubiri constând în contravaloarea drepturilor salariale de la data concedierii la data reintegrării efective. ...

continuare →

Perioada de probă în cadrul unui contract individual de muncă. Particularităţi

Conform legislaţiei în vigoare, angajatorul are prerogativa verificării aptitudinilor salariatului, după angajarea acestuia, în baza perioadei de probă. Fiind un drept al angajatorului şi nu o obligaţie, acesta poate sau nu să stabilească o astfel de perioadă de probă.Legislaţia stabileşte limite pentru perioadele de probă, indiferent că ar fi vorba despre:un contract de muncă pentru o perioadă determinată (art. 31 Codul Muncii);un contract de muncă pe perioadă determinată (art. 85 Codul Muncii);un contract de muncă temporară (art. 97 Codul Muncii). Atenţie! În cazul contractelor de muncă pe o perioadă nedeterminată, perioada de probă este exprimată în zile calendaristice, pe când în cazul contractelor de muncă pe o perioadă determinată şi al contractelor de muncă temporară ea este determinată în zile lucrătoare (zile nelucrătoare vor fi considerate si sărbătorile legale care pică într-o zi lucrătoare şi acestea nu vor intra în calculul perioadei de probă).  Calculul perioadei de probă devine foarte important atunci când se doreşte încetarea contractului de muncă, indiferent ...

continuare →